Lehed

20071012

Uus Testament - "armuõpetus" ?

Kuna selgus, et Piibel ei ole mitte ainult Vana Testament vaid ka Uus, siis mõned küsimused selle "armuõpetuse" kohta... Kuidas mõista Jeesuse selliseid sõnu:

Luuka 19:27
Aga need mu vaenlased, kes ei tahtnud, et ma nende üle
kuningas oleksin, tooge siia ja lööge nad maha minu ees!

Matteuse 10:34-39
34 Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei
ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka,
35 sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart
tema emast ja miniat tema ämmast,
36 ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed.
37 Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind
väärt, ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei
ole mind väärt.
38 Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind
väärt.
39 Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab
minu pärast, leiab selle.

Matteuse 5:17
Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid
tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma.

Markuse 7:9-13
9 Ja Jeesus ütles neile: "Kui osavasti te teete
Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust!
10 Mooses ütles ju: "Austa oma isa ja oma ema!" ja "Kes isa või
ema sajatab, peab surma surema!",
11 teie aga ütlete: Kui inimene ütleb isale või emale: "Mis
sinul iganes oleks minu käest saada, on korban", see tähendab:
templile pühendatud ohvriand,
12 siis ei lase teie teda enam midagi teha isa või ema heaks,
13 muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega, mille te
olete pärinud. Ja te teete palju niisugust."

Lugege ka Luuka 16:19-31 ja näete, et Jeesus oli ilmselt sotsialist, seejuures radikaalne sotsialist... Või mitte ?

Ei võtnud praegu ette ühtegi mitte-evangeeliumiteksti, vaatlen hetkel ainult Jeesuse enda sõnu...

Huvitav situatsioon, kui järgid kõiki piibli seaduseid, siis muutud ilmselt üsna pea kurjategijaks, kui aga ei järgi, siis - raamatu järgi - ei maksa "kohtupäeval" head loota... Rääkimata sellest, et jääd staatuselt ikkagi "kohvikukristlaseks", valides välja ainult "maitsvamad" palad piiblist.

Kommentaare ei ole: