Lehed

20071031

Kui sa viitad seadusele...

...siis proovi seda teha nii, et:
a) viidatav seadus oleks olemas;
b) viidatav seadus sisaldaks sinu mainitud teemat;
c) viidatav paragrahv oleks õige numbriga;
d) viidatav paragrahv oleks sõnastatud nii, nagu Riigikogu selle välja kuulutas, mitte oma suva järgi ümber jutustatud;
e) tsiteeritav seadus oleks vähekenegi kontekstis.

Viimane hea näide oli ühes tuntud interneti"foorumis", kus kasutaja "bussijuht" ülbitses, et kurtjad ei ole lugenud "reisijateveoseadust" (a), lubades, et bussis oma õiguse nõudmise tulemusena "lõpeb see selliste reisijate jaoks kohtuga" (d).
Möga.

Religioossed blogosfäärilised ?

On teid üldse olemas, peale mõne pseudokristlase (miks pseudo ? Vaadake videot.) ja kellegi, kes ennast budistiks nimetas siin ? Ahjaa, mõned väikestviisi wiccad vist paistavad olevat, kuid wiccad ei evangeliseeri tavaliselt...

Tõesti ei ole kedagi, kes suudaks mulle selgeks teha, miks just tema religioon on õige ? Lasetegi inimesel hukka minna ?

Julmad olete.

20071024

Suur juubel jäi tähelepanuta !!

Seoses sügiseste kiirete aegadega jäi eile tähelepanuta suur juubel.

23. oktoobri öösel, 4004 aastat enne meie ajaarvamist lõi Iisraeli jumal YHWH maailma.Palju õnne, kerake !

On üldlevinud teadmine, et see kuupäev vastab tõele, kogu vajalik - ja leitud - tõendusmaterjal on Raamatus kirjas ja et usklik inimene ei lase ennast Kurja õpetusest - teadusest, mis üritab vastupidist väita - eksitada !

20071019

"Kiusan" kristlasi edasi...

... esitades neile raskeid küsimusi.
Tänane päevaküsimus on inspireeritud sellest.
Ümberjutustatult küsimuse vormi:
kui Jeesus on tehniliselt sama, kes Jumal, ja Jeesus toodi ristil Jumalale, s.o. iseendale ohvriks, pattude eest, mille Jumal, s.o. tema ise, Jeesus, kaudselt abiliste abil välja mõtles, selleks, et anda Jumala poolt võimalus neile, keda Jumal (ehk, nagu üleval mainitud, Jeesus ise) on loonud ja kes Jeesuse (ehk siis Jumala) õpetust järgivad, seejuures ka julmi ja ebaselgeid reegleid oma suva järgi ükskõik millises suunas painutavad, pääseda põrgust, mille Jumal (taaskord, Jeesus, et järg sassi ei läheks) ise lõi, siis... Mööngem, kõik on tõesti loogiline.... MITTE.

Päevaküsimus siis: kus on viga ülalpooltoodud arutelus ?

20071012

Lingin ühe väga suurepärase arutelu...

...Pharyngula blogis

if you think people should shut up about who they sleep with, I suppose you are against those massive ceremonies that people hold, where one person puts on a thousand pound dress and declares, in front of witness and on public record, that she will only sleep with a specific person? And I suppose you hate it when people refer to their "wife". Or when they introduce you to their "husband".

Uus Testament - "armuõpetus" ?

Kuna selgus, et Piibel ei ole mitte ainult Vana Testament vaid ka Uus, siis mõned küsimused selle "armuõpetuse" kohta... Kuidas mõista Jeesuse selliseid sõnu:

Luuka 19:27
Aga need mu vaenlased, kes ei tahtnud, et ma nende üle
kuningas oleksin, tooge siia ja lööge nad maha minu ees!

Matteuse 10:34-39
34 Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei
ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka,
35 sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart
tema emast ja miniat tema ämmast,
36 ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed.
37 Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind
väärt, ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei
ole mind väärt.
38 Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind
väärt.
39 Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab
minu pärast, leiab selle.

Matteuse 5:17
Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid
tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma.

Markuse 7:9-13
9 Ja Jeesus ütles neile: "Kui osavasti te teete
Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust!
10 Mooses ütles ju: "Austa oma isa ja oma ema!" ja "Kes isa või
ema sajatab, peab surma surema!",
11 teie aga ütlete: Kui inimene ütleb isale või emale: "Mis
sinul iganes oleks minu käest saada, on korban", see tähendab:
templile pühendatud ohvriand,
12 siis ei lase teie teda enam midagi teha isa või ema heaks,
13 muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega, mille te
olete pärinud. Ja te teete palju niisugust."

Lugege ka Luuka 16:19-31 ja näete, et Jeesus oli ilmselt sotsialist, seejuures radikaalne sotsialist... Või mitte ?

Ei võtnud praegu ette ühtegi mitte-evangeeliumiteksti, vaatlen hetkel ainult Jeesuse enda sõnu...

Huvitav situatsioon, kui järgid kõiki piibli seaduseid, siis muutud ilmselt üsna pea kurjategijaks, kui aga ei järgi, siis - raamatu järgi - ei maksa "kohtupäeval" head loota... Rääkimata sellest, et jääd staatuselt ikkagi "kohvikukristlaseks", valides välja ainult "maitsvamad" palad piiblist.